Bij People draait alles om de sociale interacties in een samenleving. Sociale rechtvaardigheid en maatschappelijke betrokkenheid zijn hiervoor essentieel.

SOCIALE RECHTVAARDIGHEID & MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID

Sociale rechtvaardigheid verwijst naar gelijke kansen voor iedereen, vrijheid, brede toegankelijkheid van voorzieningen en veiligheid. Maatschappelijke betrokkenheid naar de sociale, economische en politieke participatie van mensen. Door dit met elkaar te vergelijken weten we of we de goede kant op gaan. Of niet. En ook wat we moeten doen om onze gewenste samenleving te bereiken.

Voorraden

In de cirkel zie je welke voorraden er zijn.
Klik op dat deel van de cirkel om te zien wat de voorraad inhoudt.

bekijk de overige voorraden

PLANET

Voorraden

PROFIT

Voorraden