Bij Profit staat de regionale economie centraal. Een regio moet in staat zijn om voldoende werkgelegenheid en inkomen te genereren.

VOLDOENDE WERKGELEGENHEID & INKOMEN GENEREREN

Of dit lukt is afhankelijk van de vraag of de regio als gebied én de bedrijven in de regio er in slagen zich in de (inter)nationale concurrentiestrijd een goede uitgangspositie te verwerven. Innovatie en kennis(ontwikkeling) zijn daarbij heel belangrijk. Maar ook het regionale vestigingsklimaat en de productiestructuur van de regio spelen hierbij een grote rol.

Voorraden

In de cirkel zie je welke voorraden er zijn.
Klik op dat deel van de cirkel om te zien wat de voorraad inhoudt.

bekijk de overige voorraden

PEOPLE

Voorraden

PLANET

Voorraden