Telos Duurzaamheidscan Voorraden

Ieder kapitaal is opgebouwd uit een aantal voorraden. Deze zijn gekozen op basis van bestaande theoretische inzichten. Aan deze voorraden worden vervolgens eisen gesteld. die de lange termijn doelen voor de verschillende voorraden beschrijven. De eisen zijn in kwalitatieve zin omschreven. In tegenstelling tot de voorraden – die min of meer vaste waarden op wetenschappelijke grondslag vertegenwoordingen – worden de eisen sterk bepaald door de context (het heersende normen- en waarde- patroon) en het schaalniveau van beleisdvoornemens en plannen. Omdat eisen worden bepaald door stakeholders, zullen de eisen in de tijd ook veranderen.


In onderstaand overzicht worden alle kapitalen per voorraad gegeven:

People

Voorraden

Planet

Voorraden

Profit

Voorraden